תקנון הקמפוס, מידע למועמד

הרישום יתקיים בקמפוס נבון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-20:00
בטלפונים: שיחת חינם: 1-800-200-667/מזכירות הקמפוס: 073-240-9700
בעלי כרטיס אשראי יכולים להירשם באמצעות הטלפון.
הנהלת הקמפוס תעניק לסטודנטים טיפול ב: מתן אישורים, טיפול פניות ובקשות, נושאים אישיים, שאלות בתוכנית הלימודים, בחינות ועבודות, קשר עם המרצים ועוד.

* פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של משתתפים, כפי שנקבע ע"י הקמפוס.
* במידה וקורס לא יפתח דמי הלימוד יוחזרו במלואם.
* הנהלת הקמפוס שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ולערוך שינויים במבנה הקורסים,    מערכת השעות, החלפת מרצה או ביטול קורס בשל שיקולים פדגוגיים ואחרים.
* יש להקפיד על הגעה בזמן לקורסים, במועד המדוייק! כניסה לכיתת הלימוד תותר רק עד 10 דק' לאחר המועד המתוכנן לתחילת השיעור, למעט בקורסים עליהם חלים נהלים אחרים שלא מאפשרים איחור כדוגמת קורסי גמול השתלמות וקורסים בפיקוח משרד התמ"ת.
* בקשה לביטול קורס/הקפאת לימודים תתבצע אך ורק בכתב באמצעות מילוי טופס בקשה במזכירות הקמפוס. המועד לטיפול הוא מיום קבלת הבקשה במשרדי הקמפוס.
* לא תהיה שום התייחסות לביטול בע"פ ולא לבקשת ביטול בדיעבד.
* אין לעבור מקורס לקורס ללא אישור מראש ובכתב ממזכירות הקמפוס.
* אין התחייבות להמשיך בפעילות קורס במהלך השנה, באם מספר הלומדים ירד מהמינימום הנדרש, במקרה כזה יוחזר הסכום היחסי מעלות הקורס.
* התשלום עבור הקורס יהיה לכל השנה מראש באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או באמצעות צ'קים, כשסכום כל צ'ק יהיה לא פחות מ- 200 ש"ח.
* אין החזר שכר לימוד עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רצופים.
* בכל מקרה, לא יוחזרו דמי הרשמה בשום שלב אלא במקרה של אי פתיחת קורס.
* סטודנט מתבקש לעדכן את הקמפוס על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים לרבות כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד. במידה והסטודנט לא עדכן את פרטיו, אין הקמפוס אחראי למידע שנשלח אל הסטודנט בכל אמצעי תקשורת שהוא.
* מוטלת החובה על הסטודנט להתעדכן מעת לעת בנוגע לשינוי שעות הלימוד, מועדי שיעורים, השלמת שעות, וכל שינוי/עדכון בקורס הנלמד.
* השלמת שעות – במידה ויהיה צורך בהשלמת שעות בקורס (עקב ביטולי שיעורים, צורך בתירגולים נוספים וכו'), יתכן וההשלמות תינתנה בימים שאינם ימי הלימוד הקבועים של הקורס. תיניתן על כך הודעה מיוחדת.

מלאו פרטים ונחזור אליכם במהרה